Vonkajšie točité schody - schodiská

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
 
1. Základné údaje
 
1.1 Dodávateľ
Tomáš Pomajba, nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice, IČO:65748816, DIČ:CZ7603244605, mob: +420 603 827 669, e-mail:  info@venkovni-schody.cz,  www:  www.vonkajsie-schody.sk  (ďalej len "dodávateľ").

Dodávateľ je platcom DPH. Číslo účtu pre bezhotovostné platby je 1916260237/0100 vedeného v Komerční banke, a.s.
 
2. Informácie o procese objednania, dodacie podmienky
 
2.1 Stručný prehľad priebehu objednávacieho procesu
Po odoslaní objednávky dostane zákazník mail potvrdzujúci objednávku, ktorý obsahuje podklady k zálohovej platbe. Po pripísaní zálohovej platby na účet dodávateľa obdrží zákazník mail potvrdzujúci prijatie platby, ktorý obsahuje: informáciu o ďalšom priebehu objednávky a PDF daňový doklad k prijatej platbe. Cca 2-5 dní pred vlastným doručením tovaru obdrží zákazník mail ktorý obsahuje: informácie o ďalšom priebehu objednávky a predbežný termín závozu. Zákazník je kontaktovaný prepravnou službou a následne je mu dodaný tovar. Zákazník uhradí doplatok v hotovosti. Do 5 pracovných dní obdrží zákazník mail s PDF daňovým dokladom.
 
Pokiaľ neprebehne pripísania zálohovej platby na účet dodávateľa do 14 dní od potvrdenia objednávky, obdrží zákazník mail potvrdzujúci stornovania objednávky.
 
2.2 Objednávka tovaru
Pre objednanie zákazník zadá parametre schodisko, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Zmluva je uzatvorená dňom, keď dodávateľ obdrží od zákazníka platbu na svoj účet. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.
 
2.3 Doprava
Dopravca je vždy zabezpečovaný dodávateľom. Osobný odber je možný na adrese nám. Slobody 494 Strážnice 696 62 (uveďte v kolónke Dodatky a poznámky k objednávke).
 
2.4 Spôsoby úhrady tovaru
Pri nákupe tovaru je vždy požadovaná zálohová platba vo výške 50%. Až po obdržaní tejto platby zadá dodávateľ objednaný tovar do výroby. Pokiaľ nedôjde k uhradení zálohovej platby do 14 dní od objednania tovaru je objednávka stornovaná. K nutnosti zálohovej platby vedie najmä charakter tovaru, ktorý je zhotovený priamo na mieru kupujúcemu. Zálohovú platbu je možné uhradiť bankovým prevodom na vyššie uvedené číslo účtu dodávateľa. Doplatok tovar sa hradí v hotovosti na mieste špedičná službe.
 
2.6 Daňové doklady a záručný list
Po úhrade zálohovej platby na účet obdrží zákazník mailom PDF daňový doklad k prijatej platbe. Doplatok v hotovosti je inkasovaný prepravnou službou oproti příjmovému dokladu. Daňový doklad obdrží zákazník mailom vo forme PDF do 5 pracovných dní. Záručný list nie je poskytovaný, nárok na záruku vzniká predložením daňových dokladov.
 
2.7 Montáž
Návod na montáž je pribalený pri výrobku. Montážne video možno zhliadnuť v sekcii montáž.
 
3. Právo odstúpiť od zmluvy a spôsob stornovania objednávky
Ak do 14 dní nedostane dodávateľ žiadnu platbu podľa inštrukcií v 1. emailu je objednávka stornovaná. V prípade, kedy sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku po uhradení platby, záleží na objeme už vykonanej práce na objednávke a úmerne tomu bude kupujúcemu vrátená časť jeho úhrady do 5 pracovných dní.

Vzhľadom k povahe predávaného tovaru, ktoré je vyrábané na zákazku podľa priania každého kupujúceho, nemá kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu (§ 53, odsek 8, zákona č 40/1964Sb., Občianskeho zákonníka). Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. Ak dodávateľ zistí, že nie je schopný dodať tovar do 30 dní, kontaktuje zákazníka na telefónnom čísle uvedenom v objednávke a situáciu s ním dohodou vyrieši. V prípade priania zákazníka je možné v tomto prípade stornovať celú objednávku a vrátiť zálohovú platbu v plnej výške do 5 pracovných dní. Podľa občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci u dodaného tovaru právo na uplatnenie rozpore s kúpnou zmluvou v okamihu prevzatia tovaru od špedičnej firmy.
 
4. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady
Pokiaľ nie je uvedené inak, poskytuje dodávateľ záruku, že tovar bude mať všetky vlastnosti dohodnuté alebo obvyklé po dobu 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vandalizmom, živelnou udalosťou, udalosťou spôsobenú vojnou alebo inou vyššou mocou. Ako doklad pre uplatnenie záruky slúži daňové doklady.
 
5. Ochrana osobných údajov
Dodávateľ zhromažďuje u každého kupujúceho základné údaje zadané pri odoslaní objednávky kupujúcim slúžiace k realizácii objednávky. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2012

Partneři webu: SP schody | Venkovní schody | Außentreppen | Půjčovna kajaků | Sluníčko bazar | Dřevěné ozdoby | Veselské služby | Zahrady Jola |
Najdete nás na Facebooku CZIN.eu