Vonkajšie točité schody - schodiská

Nápoveda k točitému schodisku

Podesta

Podesta sa bežne montuje do roviny pochôdznej plochy horného podlažia. Podestu je možné tiež umiestniť pod rovinu pochôdznej plochy. Tým sa vytvorí ďalší výškový stupeň, spravidla zhodný s výškou stupňa na schodisku. Toto riešenie je výhodné tam, kde miestne podmienky (podchodná výška, hydroizolácie, odkvapová lišta), nedovoľujú umiestnenie podesty v rovine pochôdzne plochy horného podlažia. Ak sa dvere otvárajú do podesty, pravdepodobná potreba, na základe individuálnych rozmerov vyrobiť podestu atypicky.

Ukotvenie podesty

Pre ukotvenie podesty je potrebné zvoliť vhodný kotviaci systém, podľa miestnych podmienok stavby.Součástí schodiská sú závitové tyče 2 x 1m a matky pre ukotvenie na chemickú maltu. Chemická malta nie je súčasťou schodiska.

Podklad pod stĺp schodiska

Ideálnym riešením je betónový základ do nezamŕzajúcej hĺbky o pôdorysných rozmeroch 400 x 400mm alebo viac. Väčšinou však vyhovuje bežná spevnená pochôdzna plocha (dlažba, betón, asfalt) s dostatočným kamenným podkladom. To isté platí pre kotvenie stĺpika na prvom stupni schodiska.

Rozmery pre kotvenie podesty 1400 mm v pdf

Rozmery pre kotvenie podesty 1800 mm v pdf

 

Partneři webu: SP schody | Venkovní schody | Außentreppen | Půjčovna kajaků | Sluníčko bazar | Dřevěné ozdoby | Veselské služby | Zahrady Jola |
Najdete nás na Facebooku CZIN.eu